สวรรคาลัย

ค้นหาข้อมูล

ปัทมโรจน์สาร

ปัทมโรจน์สาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 41

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ปัทมโรจน์สาร

พบกับพวกเราได้บน facebook

ประกาศการเปิดภาคเรียน

กิจกรรมของโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการครู "STEM บูรณาการการเรียนรู้สำหรับนักเรียน"

Written bynoppadol
การอบรมเชิงปฏิบัติการครู "STEM บูรณาการการเรียนรู้สำหรับนักเรียน"

  การอบรมเชิงปฏิบัติการครู "STEM บูรณาการการเรียนรู้สำหรับนักเรียน" วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียน อ.ป.ว.

จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

Written bynoppadol
จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

  จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียน อ.ป.ว. พร้อมใจร่วมทำพิธีมุฑิตาคารวะ

มอบรางวัลการแข่งขัน Debate โต้วาทีภาษาอังกฤษระดับภาค

Written bynoppadol
มอบรางวัลการแข่งขัน Debate โต้วาทีภาษาอังกฤษระดับภาค

  ผู้อำนวยการวัฒนชัย พันธุ์พร ทำพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน Debate โต้วาทีภาษาอังกฤษระดับภาค การแข่งขันมี 3 รอบ

จัดรายการวิทยุอ่างทองปัทมโรจน์พบประชาชน

Written bynoppadol
จัดรายการวิทยุอ่างทองปัทมโรจน์พบประชาชน

  ผู้อำนวยการวัฒนชัย พันธ์พร ครูสิริรักษ์ นักดนตรี และครูศศิธร คนชม ร่วมจัดรายการวิทยุอ่างทองปัทมโรจน์พบประชาชน

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการอัยการ

Written bynoppadol
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการอัยการ

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม แสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นายนรเศรษฐ์ สว่างแจ้ง ที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการอัยการ

มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

Written bynoppadol
มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

  รองผู้อำนวยการกฤษณะ พงษ์นิล ทำพิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

เปิดโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน

Written bynoppadol
เปิดโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน

  มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เปิดโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน

โครงการปลูกต้นไม่ถวายพ่อและแม่ของแผ่นดิน

Written bynoppadol
โครงการปลูกต้นไม่ถวายพ่อและแม่ของแผ่นดิน

  ผู้อำนวยการวัฒนชัย พันธุ์พร ครูและนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม่ถวายพ่อและแม่ของแผ่นดิน

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "กิจกรรมเสบียงบุญ" นักเรียนชั้น ม.6

Written bynoppadol
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "กิจกรรมเสบียงบุญ" นักเรียนชั้น ม.6

  ครูและนักเรียนชั้น ม.6 ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "กิจกรรมเสบียงบุญ"

มอบรางวัลการแข่งขันการทดสอบทักษะในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียน+3

Written bynoppadol
มอบรางวัลการแข่งขันการทดสอบทักษะในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียน+3

  ผู้อำนวยการวัฒนชัย พันธุ์พร ทำพิธีมอบรางวัลการแข่งขันการทดสอบทักษะในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียน+3

งานสัปดาห์ห้องสมุด บูรณาการงานอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

Written bynoppadol
งานสัปดาห์ห้องสมุด บูรณาการงานอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

  งานสัปดาห์ห้องสมุด บูรณาการงานอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

กิจกรรม Thailand STEM Festival 2016

Written bynoppadol
กิจกรรม Thailand STEM Festival 2016

  วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นางสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ความภาคภูมิใจ ของชาวปัทมโรจน์

รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Written bynoppadol
รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  วันที่ 22 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบเว็บไซต์

นักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค

Written bynoppadol
นักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค

  24 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษานำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในโอกาสวันรพีรำลึก 2559

แข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก

Written bynoppadol
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก

  24 ส.ค. 59 ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เข้าร่วมโครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก

ครูทรงยศ จันครา รับโล่ห์รางวัล "ครูภาษาไทยดีเด่น"

Written bynoppadol
ครูทรงยศ จันครา รับโล่ห์รางวัล "ครูภาษาไทยดีเด่น"

  ผู้อำนวยการวัฒนชัย พันธ์พร ทำพิธีมอบโล่ห์รางวัล ให้กับครูทรงยศ จันครา ที่ได้รับโล่ห์รางวัล "ครูภาษาไทยดีเด่น"

การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เชิง STEM

Written bynoppadol
การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เชิง STEM

  การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เชิง STEM ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในโอกาสวันรพีรำลึก 2559

Written bynoppadol
แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในโอกาสวันรพีรำลึก 2559

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในโอกาสวันรพีรำลึก 2559

นักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

Written bynoppadol
นักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา เรื่องการดำรงชีวิตของพืช

การแข่งขัน VRU Smart Science quiz 1st สาขาฟิสิกส์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

Written bynoppadol
การแข่งขัน VRU Smart Science quiz 1st สาขาฟิสิกส์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

  การแข่งขัน VRU Smart Science quiz 1st งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นักเรียนเข้าแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทย

Written bynoppadol
นักเรียนเข้าแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทย

  วันที่ 2-3 ก.ค. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 31

ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่งกลอนระดับชั้น ม.ต้น

Written bynoppadol
ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่งกลอนระดับชั้น ม.ต้น

  นักเรียนโรงเรียน อ.ป.ว. เข้าร่วมการแข่งขันแต่งคำขวัญและบทร้อยกรองระดับชั้น ม.ต้น และม.ปลาย จัดโดยโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

Written bynoppadol
รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

  วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559  เด็กชายประทีป ช่วงชู นักเรียนชั้น ม.1 ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้ นร.ผลการเรียนดี ยากจน

Written bynoppadol
มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้ นร.ผลการเรียนดี ยากจน

  วันที่ 1 ก.ค. 2559 มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต นำโดยคุณปิยะพงศ์ บุญสนอง เลขาธิการมูลนิธิ ได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

หนังสือประกาศ

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
รองสมศรี
รองเรืองศิลป์
รองปราโมทย์
รองกฤษณะ
รองสมจิตตรา

ความสำเร็จของลูก อ.ป.ว.

 ลิงค์ภายนอก