Kunena: หัวข้อใน สมาคมนักเรียนเก่าอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (1/1)
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

จุลสาร

จุลสารประจำเดือน สิงหาคม 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ปัทมโรจน์สาร

พบกับพวกเราได้บน facebook

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ต่อเติมบ้านพักครู

กิจกรรมของโรงเรียน

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดปัทมโรจน์เกมส์ ปี 2560 “ใต้ร่มพระบารมี สานต่อความดี สามัคคีคือพลัง”

Written byชำนาญ
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดปัทมโรจน์เกมส์ ปี 2560 “ใต้ร่มพระบารมี สานต่อความดี สามัคคีคือพลัง”

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE

Written byชำนาญ
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE

วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 รอง พิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

การประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

Written byชำนาญ
การประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดการประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน 

มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครู ที่ให้กำเนิดบุตร-ธิดา

Written byชำนาญ
มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครู ที่ให้กำเนิดบุตร-ธิดา

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ท่าน รอง สมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และ ท่าน รอง พิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

พิธีประดับอินทรธนู ให้กับลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Written byชำนาญ
พิธีประดับอินทรธนู ให้กับลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้จัดพิธีประดับอินทรธนู ให้กับลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติดีเป็นแบบอย่างที่ดี

Written byชำนาญ
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติดีเป็นแบบอย่างที่ดี

วันพุธ ที่1 พฤศจิกายน 2560 รองสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และ รองพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาตร์ประจำปี 2560

Written byชำนาญ
มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาตร์ประจำปี 2560

วัวันอังคาร ที่31 ตุลาคม 2560 รองผู้อำนวยการ สมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ประชุมปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรมปลูกฝังให้ ลูก อ.ป.ว.มีระเบียบวินัย

Written byชำนาญ
ประชุมปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรมปลูกฝังให้ ลูก อ.ป.ว.มีระเบียบวินัย

วันจันทร์ ที่30 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ด้จัดประชุมปรึกษาหารือ

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมใจกันร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Written byชำนาญ
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมใจกันร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมใจกันร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

คณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ในการเป็นจิตอาสาเนื่องในพระราชพิธี

Written byชำนาญ
คณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ในการเป็นจิตอาสาเนื่องในพระราชพิธี

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์) และตัวแทน นักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

ซ้อมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Written byชำนาญ
ซ้อมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์) และตัวแทน นักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

จัดการประชุมและต้อนรับ ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2

Written byชำนาญ
จัดการประชุมและต้อนรับ ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ความภาคภูมิใจ ของชาวปัทมโรจน์

เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรายการเวทีคนเก่ง ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

Written byชำนาญ
เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรายการเวทีคนเก่ง ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 นางสาวชลฤทัย สีสด และ นางสาวอัสมา รัศมีนา เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรายการเวทีคนเก่ง

การแข่งขันโครงงานประเภท IOT ในงาน Digital Thailand Big Bang 2017

Written byชำนาญ
การแข่งขันโครงงานประเภท IOT ในงาน Digital Thailand Big Bang 2017

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ ที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

Written bynoppadol
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ ที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

  นายณัฐพงษ์ พรมพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ หนุ่มวิศวะมาดเข้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ปิ่นมาลาวิชาการ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

Written bynoppadol
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ปิ่นมาลาวิชาการ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ปิ่นมาลาวิชาการ" จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ประเมินครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สสวท.

Written bynoppadol
ประเมินครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สสวท.

  เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๐๑๗ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้จัดการประเมินครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (แข่งขันเล่านิทาน)

Written bynoppadol
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (แข่งขันเล่านิทาน)

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐

ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

Written bynoppadol
ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (สาขาทัศนศิลป์)

Written bynoppadol
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (สาขาทัศนศิลป์)

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 เหรียญทอง "การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว"

รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ ๑ การแข่งขันภาพไทยประเพณี ม.ปลาย

Written bynoppadol
รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ ๑ การแข่งขันภาพไทยประเพณี ม.ปลาย

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ ๑ การแข่งขันภาพไทยประเพณี

ขอแสดงความยินดีกับครูพรรษรัตน์ พรมมินทร์ ที่ได้รับเข็ม "ภาคภูมิแผ่นดินไทย"

Written bynoppadol
ขอแสดงความยินดีกับครูพรรษรัตน์ พรมมินทร์ ที่ได้รับเข็ม "ภาคภูมิแผ่นดินไทย"

  เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีกับครูพรรษรัตน์ พรมมินทร์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับเข็ม

การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่ ๕ โครงการห้องเรียนพิเศษ (พสวท.)

Written bynoppadol
การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่ ๕ โครงการห้องเรียนพิเศษ (พสวท.)

  การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ครั้งที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคกลางตอนบน

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

Written bynoppadol
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ค่ายที่ ๒/๒๕๕๙ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
รองสมศรี
รองเรืองศิลป์
รองพิริยะ
รองพิเชฐ เกษวงษ์
รองวันดี

ความสำเร็จของลูก อ.ป.ว.

 ลิงค์ภายนอก

รายงานงบทดลอง