ฟ้าชาย
พระราชินี
นันทศักดิ์
สถานศึกษาดีเด่น

ปัทมโรจน์สาร

ปัทมโรจน์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 39
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557ข่าวประชาสัมพันธ์

ความภาคภูมิใจ ของชาวปัทมโรจน์

ผลการแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 30

Written byนพดล
ผลการแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 30

    ผลการแข่งขันแบรนด์ ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 30 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแบรนด์ ซูโดกุ ชิงแชมป์นานาชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2558

นักเรียน ม.1เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากการสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100

Written byนพดล
นักเรียน ม.1เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากการสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100

    นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

นายนันทศักดิ์ แสงศรี ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Written byนพดล
นายนันทศักดิ์ แสงศรี ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

     ผอ.วัฒนชัย และคณะผู้บริหาร ได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายนันทศักดิ์ แสงศรี

ครูวุฒิชัย ครองสิทธิ์ ได้รับรางวัล "ครูสอนดี"

Written byสิริพัชร
ครูวุฒิชัย  ครองสิทธิ์ ได้รับรางวัล "ครูสอนดี"

      โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

Written byสิริพัชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

Written byสิริพัชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

Written byสิริพัชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลเหรียญทอง แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทWeb Editor ม.4-ม.6

Written byสิริพัชร
รางวัลเหรียญทอง แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทWeb Editor  ม.4-ม.6

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

Written byสิริพัชร
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

Written byสิริพัชร
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

อปว. สิ่งประดิษฐ์ ออกรายการข่าว ช่องไทยพีบีเอส

Written byนพดล
อปว. สิ่งประดิษฐ์ ออกรายการข่าว ช่องไทยพีบีเอส

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

กิจกรรมของโรงเรียน

"รักษ์ไทย ร่วมใจสู่อาเซียน"

Written byสิริพัชร
"รักษ์ไทย ร่วมใจสู่อาเซียน"

   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ทำบุญวันเข้าพรรษา ระดับชั้น ม.2

Written byสิริพัชร
ทำบุญวันเข้าพรรษา ระดับชั้น ม.2

   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

นิทรรศการ "การศึกษา สพม.5 ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี สร้างความดีสานฝัน 3H"

Written byนพดล
นิทรรศการ "การศึกษา สพม.5 ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี สร้างความดีสานฝัน 3H"

   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

พิธีมอบทุนการศึกษา

Written byสิริพัชร
พิธีมอบทุนการศึกษา

   โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ถวายพระพร พระบรทราชินีนาถ

Written byสิริพัชร
ถวายพระพร พระบรทราชินีนาถ

   โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

โรงเรียนปลอดบุหรี่

Written byสิริพัชร
โรงเรียนปลอดบุหรี่

   โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

งานสัปดาห์ห้องสมุด

Written byสิริพัชร
งานสัปดาห์ห้องสมุด

   โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

นักเรียนทุนพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ

Written byสิริพัชร
นักเรียนทุนพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ

   โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ FLP เข้าค่ายพหุปัญญา

Written byนพดล
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ FLP เข้าค่ายพหุปัญญา

   นักเรียนห้องเรียนพิเศษ FLP เข้าค่ายพหุปัญญา ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2558

นักเรียน genius อบรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจำ

Written byนพดล
นักเรียน genius อบรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจำ

   นักเรียนห้องเรียนพิเศษ genius อบรมตามโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
รองสมศรี
รองเรืองศิลป์
รองปราโมทย์
รองอนุสรณ์
รองสมจิตตรา

Google Apps for Education

ดูผลการเรียน

อาเซียนน่ารู้กับ อ.ป.ว.

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร