กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม-เกษตร)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ออมสิน

 

ปัทมโรจน์สาร

ปัทมโรจน์สาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 35
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 


View All : ปัทมโรจน์สาร

ความภาคภูมิใจของชาว อ.ป.ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน

ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลาง

ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลาง

    ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ในระดับภาคกลาง คลิกเพื่อชมภาพ

ค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำในยุคศตวรรษที่ 21 เดอะเทรนเนอร์ (The trainer)

ค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำในยุคศตวรรษที่ 21 เดอะเทรนเนอร์ (The trainer)

  งานห้องเรียนพิเศษ ได้จัดทำโครงการ "ค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำในยุคศตวรรษที่ 21" ร่วมกับสถาบันพัฒนาศักยภาพเยาวชน เดอะเทรนเนอร์ (The trainer) มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดฝึกอบรม  "ค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำในยุคศตวรรษที่...

คณะผู้บริหาร คณะครูเจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล

คณะผู้บริหาร คณะครูเจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล

    เนื่องในศุภวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นับเป็นวันมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่ง คณะผู้บริหาร...

ท่านผู้อำนวยการ วัฒนชัย พันธุ์พร ติดเข็มตราสัญญาลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ท่านผู้อำนวยการ วัฒนชัย  พันธุ์พร ติดเข็มตราสัญญาลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

    จากการที่โรงเรียนได้เปิดแผนการเรียน นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2557 นี้ ซึ่งได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 มีนักเรียนจำนวน 40 คน...

การขับขี่ปลอดภัยและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย แก่เยาวชนจังหวัดอ่างทอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๗ พรรษา

การขับขี่ปลอดภัยและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย แก่เยาวชนจังหวัดอ่างทอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๗ พรรษา

  วันที่ 2 ธันวาคม 2557 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอ่างทอง ได้จัดกิจกรรม การขับขี่ปลอดภัยและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่เยาวชนจังหวัดอ่างทอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ...

กิจกรรมฝึกอบรมลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำ จังหวัดอ่างทอง “รักแม่น้ำรักษ์โลก”

กิจกรรมฝึกอบรมลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำ จังหวัดอ่างทอง  “รักแม่น้ำรักษ์โลก”

   กิจกรรมฝึกอบรมลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด  ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำ จังหวัดอ่างทอง  “รักแม่น้ำรักษ์โลก” คลิกเพื่อชมภาพ

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557

  ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ช่วงเช้า ระดับชั้น ม.1...

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการให้แก่ครูจำนวน 12 ท่าน

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการให้แก่ครูจำนวน 12 ท่าน

  วันที่ 16 กันยายน 2557 รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการให้แก่ครูจำนวน 12 ท่าน  คลิกเพื่อชมภาพ

โครงการอบรม tablet otpc ครู ม.1 ม.2

โครงการอบรม tablet otpc ครู ม.1 ม.2

                การจัดอบรม  tablet ให้กับคุณครูประจำวิชาในระดับชั้น ม.1 และ...

English Camp In Korea

English Camp In Korea

  English Camp In Korea  คลิกเพื่อชมภาพ

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับการประเมินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับการประเมินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน

  วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับการประเมินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน คลิกเพื่อชมภาพ

พบกับพวกเราได้บน facebook

ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการ

รองสมศรี

รองชูชาติ

รองปราโมทย์

รองเรืองศิลป์

ดูผลการเรียน

โควตาประจำปีการศึกษา 2556

อาเซียนน่ารู้กับ อ.ป.ว.