นักเรียน ม.6 สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ภาษาไทย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี

การแข่งขันหุ่นยนต์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ การงานอาชีพ โครงงาน

ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ CMS

ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ Web Editor

พระเทพ

   

ปัทมโรจน์สาร

ปัทมโรจน์สาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 35
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 


View All : ปัทมโรจน์สาร

พบกับพวกเราได้บน facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน

อ.ป.ว. เป็นสนามสอบเข้าเรียน นักศึกษาวิชาทหาร

Written byนพดล
อ.ป.ว. เป็นสนามสอบเข้าเรียน นักศึกษาวิชาทหาร

   โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นสนามสอบเข้าเรียน นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 คลิกเพื่อชมภาพ

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ The genius program ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Written byนพดล
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ The genius program ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   นักเรียนห้องเรียนพิเศษ The genius program ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวปภาวี สุขชมทอง ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยทำ Thai presentation

Written byนพดล
นางสาวปภาวี สุขชมทอง ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยทำ Thai presentation

   นางสาวปภาวี สุขชมทอง นักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน อ.ป.ว. ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหาร พบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

Written byนพดล
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน อ.ป.ว. ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหาร พบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

   นายโชคชัย สิริภาพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.5 พบนักเรียนหน้าเสาธงและโฮมรูมนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา

Written byนพดล
ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.5 พบนักเรียนหน้าเสาธงและโฮมรูมนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา

   ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

การปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

Written byนพดล
การปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

   โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558

ค่ายคุณธรรม ปรับพื้นฐานชีวิต พิชิตความเป็นเลิศ

Written byjanejira
ค่ายคุณธรรม ปรับพื้นฐานชีวิต พิชิตความเป็นเลิศ

   คณะครู จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม ปรับพื้นฐานชีวิต พิชิตความเป็นเลิศ ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Written byjanejira
นักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษเรียนรู้ที่ KidZania Bangkok

Written byjanejira
นักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษเรียนรู้ที่ KidZania Bangkok

   คณะครูพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ เข้าชมแหล่งเรียนรู้ KidZania Bangkok

งานทำบุญหลวงพ่อวัดโพธิ์ (ร้าง)

Written byนพดล
งานทำบุญหลวงพ่อวัดโพธิ์ (ร้าง)

   โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน

คืนสู่เหย้าชาวปัทมโรจน์ 2558

Written byนพดล
คืนสู่เหย้าชาวปัทมโรจน์ 2558

   โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมเตรียมความพร้อมโรงเรียนมาตรฐานสากล (ครั้งที่ 2)

Written byนพดล
ประชุมเตรียมความพร้อมโรงเรียนมาตรฐานสากล (ครั้งที่ 2)

   คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์  

ความภาคภูมิใจของชาว อ.ป.ว

นักเรียน ม.1เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากการสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100

Written byนพดล
นักเรียน ม.1เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากการสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100

    นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

นายนันทศักดิ์ แสงศรี ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Written byนพดล
นายนันทศักดิ์ แสงศรี ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

     ผอ.วัฒนชัย และคณะผู้บริหาร ได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายนันทศักดิ์ แสงศรี

ครูวุฒิชัย ครองสิทธิ์ ได้รับรางวัล "ครูสอนดี"

Written byสิริพัชร
ครูวุฒิชัย  ครองสิทธิ์ ได้รับรางวัล "ครูสอนดี"

      โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

Written byสิริพัชร
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

Written byสิริพัชร
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลเหรียญทอง แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทWeb Editor ม.4-ม.6

Written byสิริพัชร
รางวัลเหรียญทอง แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทWeb Editor  ม.4-ม.6

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

Written byสิริพัชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

Written byสิริพัชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

Written byสิริพัชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

อปว. กระติกน้ำอเนกประสงค์ ออกช่อง 3

Written byนพดล
อปว. กระติกน้ำอเนกประสงค์ ออกช่อง 3

      กระติกน้ำอเนกประสงค์ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

อปว. สิ่งประดิษฐ์ ออกรายการข่าว ช่องไทยพีบีเอส

Written byนพดล
อปว. สิ่งประดิษฐ์ ออกรายการข่าว ช่องไทยพีบีเอส

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

มีข้อผิดพลาด
  • JFolder::create: Could not create directory

ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการ

รองสมศรี

รองชูชาติ

รองปราโมทย์

รองเรืองศิลป์

ดูผลการเรียน

อาเซียนน่ารู้กับ อ.ป.ว.