พระราชินี
คาราวาน
ฟ้าหญิงอุบลรัตน

ค้นหาข้อมูล

ปัทมโรจน์สาร

ปัทมโรจน์สาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 41

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ปัทมโรจน์สาร

พบกับพวกเราได้บน facebook

กิจกรรมของโรงเรียน

ช่วยงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก 2016" ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

Written bynoppadol
ช่วยงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก 2016" ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

  วันที่ 16-20 ก.ค. 2559 ครูสายพิณ ดุษฎี พร้อมนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 6 คน ช่วยงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก 2016" 

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพ ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์(Art for All)

Written bynoppadol
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพ ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์(Art for All)

  18 ก.ค. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพ ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์(Art for All)

ทัศนศึกษาเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

Written bynoppadol
ทัศนศึกษาเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

  วันที่ 15 ก.ค. 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียน อ.ป.ว. ทัศนศึกษาเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

แห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษานักเรียนชั้น ม.6

Written bynoppadol
แห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษานักเรียนชั้น ม.6

  วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ร่วมทำพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา และถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์ร้าง 

แห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษานักเรียนชั้น ม.3

Written bynoppadol
แห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษานักเรียนชั้น ม.3

  วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ณ หอประชุม อาคาร 6 ชัน 3 

แห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษานักเรียนชั้น ม.5

Written bynoppadol
แห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษานักเรียนชั้น ม.5

  วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดจันทรังษี

แห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษานักเรียนชั้น ม.2

Written bynoppadol
แห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษานักเรียนชั้น ม.2

  วันที่ 15 ก.ค. 2559 ครูสมจิตรา เทพไทย เป็นประธานถวายเทียนจำนำพรรษา โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.2 เข้าร่วมในพิธี

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิด "STEM"

Written bynoppadol
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิด "STEM"

  วันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 2559 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด STEM ศึกษา พัฒนาการคิด

การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และจัดแสดงผลงานสถานศึกษาสีขาว

Written bynoppadol
การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และจัดแสดงผลงานสถานศึกษาสีขาว

  วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จัดรายการวิทยุอ่างทองปัทมโรจน์พบประชาชน

Written bynoppadol
จัดรายการวิทยุอ่างทองปัทมโรจน์พบประชาชน

  วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ครูสิริรักษ์ นักดนตรีและครูศศิธร คนชม จัดรายการวิทยุอ่างทองปัทมโรจน์พบประชาชน 

พานักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์ปี 8 ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Written bynoppadol
พานักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์ปี 8 ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ครูเสถียร นพพิทักษ์ พานักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์ปี 8 ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

Written bynoppadol
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

  วันที่ 2 ก.ค. 2559 ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตฯ วิทย์ฯ และการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ความภาคภูมิใจ ของชาวปัทมโรจน์

รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

Written bynoppadol
รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

  วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559  เด็กชายประทีป ช่วงชู นักเรียนชั้น ม.1 ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้ นร.ผลการเรียนดี ยากจน

Written bynoppadol
มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้ นร.ผลการเรียนดี ยากจน

  วันที่ 1 ก.ค. 2559 มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต นำโดยคุณปิยะพงศ์ บุญสนอง เลขาธิการมูลนิธิ ได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

มอบเกียรติบัตรให้กับ ด.ช.ประทีป ช่วงชู พร้อมชื่มชมในการทำความดี

Written bynoppadol
มอบเกียรติบัตรให้กับ ด.ช.ประทีป ช่วงชู พร้อมชื่มชมในการทำความดี

  ผู้อำนวยการวัฒนชัย พันธุ์พร ผู้บริหารและคณะครูร่วมชื่นชมและมอบเกียรติบัตรให้กับ ด.ช.ประทีป ช่วงชู นักเรียนชั้น ม.1/2

สมาคมศิษย์เก่ารุ่นที่ 90 มอบเงินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กชายประทีป ช่วงชู

Written bynoppadol
สมาคมศิษย์เก่ารุ่นที่ 90 มอบเงินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กชายประทีป ช่วงชู

  สมาคมศิษย์เก่ารุ่นที่ 90 นำโดยคุณอดิสร โกสีย์ไกรนิรมล และ พ.ต.ท.เสวก เอี่ยมมงคล มอบเงินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กชายประทีป ช่วงชู

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้กับ ด.ช.ประทีป ช่วงชู

Written bynoppadol
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้กับ ด.ช.ประทีป ช่วงชู

  นายวีร์รวุทธ์ ปุตรเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนางทักษณิภร ปุตรเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง

ผอ.วัฒนชัย พันธุ์พร มอบเกียรติบัตรให้กับนายรชฏ เมืองเชียงหวาน

Written bynoppadol
ผอ.วัฒนชัย พันธุ์พร มอบเกียรติบัตรให้กับนายรชฏ เมืองเชียงหวาน

  ผู้อำนวยการวัฒนชัย พันธุ์พรและคณะครูร่วมชื่นชมและมอบเกียรติบัตรให้กับนายรชฏ เมืองเชียงหวาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10

ผอ.เขต สพม.5 มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้กับเด็กชายประทีป ช่วงชู

Written bynoppadol
ผอ.เขต สพม.5 มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้กับเด็กชายประทีป ช่วงชู

  ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษาให้ ด.ช.ประทีป ช่วงชู

Written bynoppadol
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษาให้ ด.ช.ประทีป ช่วงชู

  นายกชัย สุวพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้กับ ด.ช.ประทีป ช่วงชู

เด็กชายประทีป ช่วงชู รับประกาศเกียรติคุณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

Written bynoppadol
เด็กชายประทีป ช่วงชู รับประกาศเกียรติคุณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

  วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เด็กชายประทีป ช่วงชู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายปริญญา มีใจเย็น นร.พสวท.สอบได้เข้าค่ายโอลิมปิก ระดับประเทศ

Written byภิรมยา
นายปริญญา มีใจเย็น นร.พสวท.สอบได้เข้าค่ายโอลิมปิก ระดับประเทศ

   ผู้อำนวยการวัฒนชัย พันธุ์พร พร้อมคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนายปริญญา มีใจเย็น

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

จัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือประกาศ

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
รองสมศรี
รองเรืองศิลป์
รองปราโมทย์
รองกฤษณะ
รองสมจิตตรา

ความสำเร็จของลูก อ.ป.ว.

 ลิงค์ภายนอก