Kunena: หัวข้อใน สมาคมนักเรียนเก่าอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (1/1)
พระราชินี

ค้นหาข้อมูล

พบกับพวกเราได้บน facebook

หนังสือประกาศ

กิจกรรมของโรงเรียน

พีธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย พลตรี ประจักษ์ ยิ้มภักดี

Written bynoppadol
พีธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย พลตรี ประจักษ์ ยิ้มภักดี

  พีธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดย พลตรี ประจักษ์ ยิ้มภักดี 

กิจกรรมพิธีอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

Written bynoppadol
กิจกรรมพิธีอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

  คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน อ.ป.ว. ร่วมพิธีอำลานักเรียนระดับชั้น ม.๖ ณ บริเวณพิธีหน้าเสาธง

กิจกรรมอำลาสภานักเรียนเก่าต้อนรับสภานักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Written bynoppadol
กิจกรรมอำลาสภานักเรียนเก่าต้อนรับสภานักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรมอำลาสภานักเรียนเก่าต้อนรับสภานักเรียนใหม่

จัดเต็ม ติว O-NET ให้กับนักเรียนชั้น ม.๖ ก่อนสอบปลายภาคเรียน

Written bynoppadol
จัดเต็ม ติว O-NET ให้กับนักเรียนชั้น ม.๖ ก่อนสอบปลายภาคเรียน

  ทางโรงเรียนได้จัดคาบพิเศษติว O-NET ให้กับนักเรียนชั้น ม.๖ เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤิทธิ์ของการเรียนให้สูงขึ้น

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดมารยาทไทย ๒๕๖๐

Written bynoppadol
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดมารยาทไทย ๒๕๖๐

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งและคุณครูประจำชั้นผู้ควบคุมทุกท่าน งานนี้ได้รางวัลและเกียรติบัตรกันมากมายทีเดียว

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Written bynoppadol
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Written bynoppadol
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาทางโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมค่ายแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับรุ่นน้อง อ.ป.ว ชั้น ม.ปลาย

Written bynoppadol
กิจกรรมค่ายแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับรุ่นน้อง อ.ป.ว ชั้น ม.ปลาย

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรมชีวิตให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ วัดช้าง

Written bynoppadol
กิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรมชีวิตให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ วัดช้าง

  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรมชีวิตให้กับนักเรียน

โรงเรียน อ.ป.ว.จัดรายการวิทยุชุมชน ในวันแห่งความรัก

Written bynoppadol
โรงเรียน อ.ป.ว.จัดรายการวิทยุชุมชน ในวันแห่งความรัก

  นักเรียนที่ได้รับรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ชนะเลิศอันดับที่๑ และรองชนะเลิศอันดับที่๑ (ทัศนศิลป์)

คุณสมฤดี ถินขาว มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Written bynoppadol
คุณสมฤดี ถินขาว มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณแม่สม "สมฤดี ถินขาว" คุณแม่ของ "ปลื้มจิตร์ ถินขาว" รุ่นพี่และนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย

กิจกรรมปลูกจิตสำนึก เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และคุณธรรม จริยธรรม

Written bynoppadol
กิจกรรมปลูกจิตสำนึก เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และคุณธรรม จริยธรรม

  กิจกรรมปลูกจิตสำนึก เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และคุณธรรม จริยธรรม โดย กอ.รมน. ร่วมกับ

ความภาคภูมิใจ ของชาวปัทมโรจน์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ ที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

Written bynoppadol
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ ที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

  นายณัฐพงษ์ พรมพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ หนุ่มวิศวะมาดเข้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ปิ่นมาลาวิชาการ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

Written bynoppadol
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ปิ่นมาลาวิชาการ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ปิ่นมาลาวิชาการ" จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ประเมินครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สสวท.

Written bynoppadol
ประเมินครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สสวท.

  เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๐๑๗ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้จัดการประเมินครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (แข่งขันเล่านิทาน)

Written bynoppadol
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (แข่งขันเล่านิทาน)

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐

ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

Written bynoppadol
ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (สาขาทัศนศิลป์)

Written bynoppadol
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (สาขาทัศนศิลป์)

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 เหรียญทอง "การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว"

รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ ๑ การแข่งขันภาพไทยประเพณี ม.ปลาย

Written bynoppadol
รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ ๑ การแข่งขันภาพไทยประเพณี ม.ปลาย

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ ๑ การแข่งขันภาพไทยประเพณี

ขอแสดงความยินดีกับครูพรรษรัตน์ พรมมินทร์ ที่ได้รับเข็ม "ภาคภูมิแผ่นดินไทย"

Written bynoppadol
ขอแสดงความยินดีกับครูพรรษรัตน์ พรมมินทร์ ที่ได้รับเข็ม "ภาคภูมิแผ่นดินไทย"

  เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีกับครูพรรษรัตน์ พรมมินทร์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับเข็ม

การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่ ๕ โครงการห้องเรียนพิเศษ (พสวท.)

Written bynoppadol
การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่ ๕ โครงการห้องเรียนพิเศษ (พสวท.)

  การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ครั้งที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคกลางตอนบน

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

Written bynoppadol
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ค่ายที่ ๒/๒๕๕๙ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

คนดังของ อ.ป.ว. และชาวอ่างทองแห่งโลกโซเชี่ยลปี ๒๕๕๙

Written bynoppadol
คนดังของ อ.ป.ว. และชาวอ่างทองแห่งโลกโซเชี่ยลปี ๒๕๕๙

  งจำกันได้ไหม?.. มีเด็กชายตัวเล็กๆคนนึงเดินเก็บธงชาติที่ตกอยู่ที่พื้น ในขณะที่ฝนตกหนัก แต่เค้าไม่หวั่นไหว

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ นางสาวกฤติยา พันธ์ทรัพย์

Written bynoppadol
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ นางสาวกฤติยา พันธ์ทรัพย์

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ นางสาวกฤติยา พันธ์ทรัพย์ ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กรภายนอก

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
รองสมศรี
รองเรืองศิลป์
รองพิริยะ

ความสำเร็จของลูก อ.ป.ว.

 ลิงค์ภายนอก